November 27
Done
85. Wat is factorbeleggen? | € 260.800

85. Wat is factorbeleggen? | € 260.800

🎙️
Je kunt beleggen benaderen door je te richten op de specifieke factoren die belangrijk zijn voor rendement. Dat beweert niet alleen Pim, ook de wetenschap zegt. In deze aflevering hebben we het over de factoren Value, Size, Momentum, Low Risk en Quality. Verder hebben Pim en Milou het eens te meer over het belang van waarderen en vast blijven houden aan je strategie.
Na de aflevering van vorige week hebben meerdere werknemers van ASN mij gecontact. Twee kleine puntjes moet ik rechtzetten of toevoegen. Allereerst deelt ASN voor het Milieu & Waterfonds een beleggingsuniversum van bedrijven die zijn goedgekeurd voor het fonds. Elke onderneming wordt eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. De beheerder van het fonds selecteert uit dit universum de aandelen voor de portefeuille van het ASN Milieu & Waterfonds. Dat doen ze op basis van hun financiële en economische soliditeit en de actuele situatie op de financiële markten.
Wil je weten waar het fonds exact in belegt? In de maandelijkse factsheet staat de top 10 van grootste belangen in het fonds. In het jaarverslag en het halfjaarbericht geven ze een update over nieuwe en verkochte posities. Daarnaast berichten ze over de beleggingen die goed of juist minder goed waren voor het rendement van het fonds.
Dan de kosten. Die zijn niet 1,8% per jaar zoals ik vertelde, maar 1,65% per jaar. Ik had ook nog 0,15% uitstapkosten gerekend maar die zijn er niet. De berekening is als volgt: 1,2% fondskosten + 0,3% servicekosten en 0,15% transactiekosten voor het fonds. Het punt blijft hetzelfde. De kosten zijn hoog vergeleken met bijvoorbeeld een S&P 500 ETF voor 0,07% per jaar.

Waarom factorbeleggen?

Factorbeleggen is in Nederland bekend onder verschillende namen. Wereldwijd is de meest gebruikte naam ‘evidence-based investing’. Ook smart-beta wordt vaak genoemd. Wij noemen het hier factorbeleggen.
⚠️
Factorbeleggen is een academische benadering van beleggen. Zelf heb ik geen wetenschappelijke achtergrond en daarom blijf ik redelijk op de oppervlakte. Tijdens de voorbereiding van deze aflevering kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat het mij veel meer tijd kost om echt de studies in te duiken. Neem dit mee tijdens het luisteren en lezen van de aflevering!
Factorbeleggen is een beleggingsbenadering waarbij je je richt op specifieke rendementsfactoren in verschillende activaklassen. Er zijn twee hoofdtypen factoren: macro-economisch en stijl. Bij macro-economisch moet je denken aan economische groei, reële rente, inflatie, credit, liquiditeit, enzovoorts. We gaan het verder hebben over stijlfactoren. Investeren in factoren kan helpen de resultaten van de portefeuille te verbeteren, de volatiliteit te verminderen en de diversificatie te vergroten.
De populariteit van factorbeleggen is sinds de kredietcrisis flink toegenomen. De basis werd evenwel begin jaren dertig gelegd in gefundeerd academisch onderzoek als gevolg van de Grote Depressie. Factoren vertellen waarom bepaalde beleggingsstrategieën het wel of niet beter doen dan de markt. Value (waarde), Size (marktkapitalisatie), Momentum, Low Risk (laagvolatiele aandelen) en Quality (kwaliteit) zijn dé vijf factoren die bewezen hebben dat ze het beter doen dan de markt. Al is vrijwel iedereen in de academische wereld het met elkaar eens dat Value, Momentum en Size het meest robuust zijn. Voor Quality en Low Risk is er wel bewijs maar daar wordt doorgaans minder waarde aan gehecht.
De meeste in de academische wereld zijn het eens dat Value, Momentum en Size het meest robuust zijn.
De meeste in de academische wereld zijn het eens dat Value, Momentum en Size het meest robuust zijn.
Als u gehoord heeft van Low Risk en Momentum, dan bent u al vertrouwd met twee van de vijf belangrijkste stijlfactoren. Value was in de jaren twintig van de vorige eeuw de wegbereider van het factorbeleggen, en het positieve koerseffect van ondergewaardeerde aandelen werd in de jaren zestig gedocumenteerd. De overige twee stijlfactoren zijn Quality en Size.

Samenstelling van een aandelenportefeuilles / ETF

De meeste aandelenportefeuilles worden samengesteld op basis van marktkapitalisatie. Dit betekent dat de aandelen met de grootste beurswaarde de zwaarste weging hebben. Zo is de S&P 500 ook opgebouwd. Met factorbeleggen wordt een aandelenportefeuille juist niet samengesteld op basis van marktkapitalisatie, maar op basis van een alternatieve methode zoals hierboven benoemd. Hiermee wordt een betere risico rendementsverhouding bereikt dan met een marktkapitalisatie gewogen samenstelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat met een lager risico, hetzelfde rendement wordt behaald.

Behavioral finance studies

Behavioural finance bestudeert de invloed van psychologie en sociologie op het gedrag van beleggers en hoe dit de financiële markten kan beïnvloeden. Dit is een vorm van beleggen die specifieke academische inzichten en bewijzen gebruikt bij het samenstellen van beleggingsportefeuilles.
Veel ervaren beleggers en beleggingsfondsen geloven in het gebruik van een academische benadering op basis van empirisch bewijs om factorpremies te identificeren en te begrijpen. Evidence-based beleggen is dus een beleggingsfilosofie die gebaseerd is op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, van onder andere Nobelprijswinnaars en de beste academici.

Wanneer is er sprake van een factor?

Een factor moet aan strenge voorwaarden voldoen, voordat de academische wereld deze accepteert. Zo dient een factor robuust te zijn, statistisch significant, en in meerdere marktgebieden over meerdere periodes voor te komen.

1. Value (waarde)

Value richt zich op aandelen die goedkoop zijn in verhouding tot hun fundamenten. De theorie wil dat beleggers te veel betalen voor populaire aandelen en dat ze goedkope aandelen te zeer wantrouwen. De koers/winstverhouding is een populaire maatstaf om te achterhalen of aandelen duur of goedkoop zijn. Maar wat doet u met bedrijven die tijdelijk geen winst maken? De ratio’s van koers/boekwaarde en koers/omzet bieden uitkomst. Bedrijven zonder omzet maken namelijk per definitie geen winst en bedrijven zonder eigen vermogen hebben geen bestaansrecht.

2. Size (marktkapitalisatie)

Grootte richt zich op kleinere en wendbare bedrijven. Het is vrij algemeen bekend dat aandelen van kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen een hoger rendement bieden dan multinationals. Dit verschijnsel staat te boek als het Small Firm Effect en is te herleiden naar drie grondslagen:
1) Over het algemeen zijn aandelen van het kleine grut risicovoller dan die van large-caps. 2) Doordat minder analisten aandelen van small-caps volgen, is de informatievoorziening minder efficiënt en is de kans op mispricing groter. 3) Vanwege hun geringe omvang kunnen small-caps sneller dan large-caps inspelen op veranderende marktomstandigheden.

3. Momentum

Momentum richt zich op aandelen met opwaartse prijstrends. De meeste beleggers schieten in een kramp als ze het woord momentum horen vallen want op de keper beschouwd zijn momentumbeleggers de parasieten van de financiële wereld. Ze liften immers mee op het succes van anderen. Vaak ontdekken ervaren Value-beleggers in een vroeg stadium de werkelijke waarde van aandelen. Als die gaan stijgen, springen momentumbeleggers op de rijdende trein. Momentumbeleggen heeft minder van doen met een abstracte beleggingstheorie en meer met het inhaken op gedrag van beleggers. Zien kopen, doet kopen.

4. Low risk (laagvolatiele aandelen)

Laagvolatiele aandelen richten zich op minimale volatiliteit of aandelen die minder volatiel zijn dan de brede markt. In tegenstelling tot de gangbare opvatting is Low Risk niet synoniem met laag rendement. Laagvolatiele aandelen blijken een hoger rendement te genereren dan aandelen met een hoge bèta of een hoge standaarddeviatie. Eigenlijk komt het hierop neer: verliezen die men niet maakt, hoeft men niet goed te maken. Dus al blijft uw rendement in bullmarkten achter, met Low Risk-aandelen behaalt u door de marktcyclus heen een hoger rendement. Het zogeheten volatiliteitseffect verdween in de jaren vijftig onder de radar, maar werd in de nasleep van de financiële crisis in 2008 herontdekt.

5. Quality (kwaliteit)

Kwaliteit richt zich op bedrijven met sterke en gezonde balansen. Het klinkt logisch, aandelen van kwaliteitsbedrijven hebben een streepje voor op andere. Toch is het de jongste telg uit de reeks van vijf. Kwaliteit is ook een stijlfactor die bij Warren Buffett hoog in het vaandel staat. Bedrijven met een hoog rendement op het eigen vermogen en een sterke balans, beschikken vaak over competitieve voordelen die de marktpositie ten goede komen. Probeer maar eens een concurrerend bedrijf van Coca-Cola, Gillette of Visa uit de grond te stampen.

Passief versus actief

Factorbeleggen valt niet gemakkelijk binnen passief beleggen of actief beleggen te plaatsen: het wordt door beide soorten beleggers gebruikt. Factorbeleggen heeft overeenkomsten met actief beleggen omdat je als belegger bewust keuzes maakt over waarin je gaat beleggen.
Het heeft ook wat weg van passief beleggen omdat het proces dat op de keuzes volgt, gestructureerd, transparant en ‘rule based’ is. Daarnaast heeft factorbeleggen relatief lage kosten, iets dat ook bij passief beleggen past.
notion image

Joel Greenblatt en zijn magische formule

Joel Greenblatt wordt ook wel de koning van factorbeleggen genoemd. Er is geen simpelere beleggingsmethode te bedenken dan de zijne. Greenblatt is de oprichter van de beroemde Gotham fondsen. Zijn methode is uitgebreid beschreven in zijn boek ‘The Little Book That Beats The Market.’ Hij durft in het boek succes te garanderen, als je zijn “magische formule” maar precies volgt.
Met zijn investeringsfonds Gotham Capital behaalde Greenblatt een rendement van circa 40%. Per jaar wel te verstaan, gedurende twintig jaar. Voldoende om iedere geïnvesteerde euro te laten uitgroeien tot bijna het duizendvoudige. Greenblatt heeft dit geweldige resultaat behaald door te beleggen in aandelen waarbij het voornamelijk om twee dingen gaat:
Het rendement op kapitaal
Het winstrendement
Wanneer een bedrijf een groot rendement op kapitaal heeft, in het Engels ook wel Return on Invested Capital (ROIC) genoemd, betekent dit dat het een groot voordeel op de concurrentie heeft door bijvoorbeeld een gunstige locatie, sterke naam en/of het goedkoper kunnen produceren. Daarnaast neemt door een relatief hoog rendement op kapitaal ook de kans op groei enorm toe, doordat ze relatief goedkoop kunnen uitbreiden met een hoog extra rendement. De formule samengevat: koop bedrijven die een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen én een lage waardering (P/E) hebben. Dit zijn dus bedrijven die hard groeien en goedkoop zijn.
Hoe pakt Greenblatt dat aan? Op basis van de 3.500 grootste aandelen in de VS selecteert hij jaarlijks een groep van dertig aandelen die gecombineerd de hoogste rangschikking hadden. Dus de laagste waardering qua koers/winst verhouding en het hoogste rendement op geïnvesteerd kapitaal. Ik hoor je denken, werkt dit dan altijd? Nee, de formule werkt niet altijd, er zijn bijvoorbeeld zes perioden in deze zeventien jaar waarin de formule het slecht deed over een periode van twee jaar. Volgens Greenblatt is dit eigenlijk goed nieuws, omdat anders iedereen deze methode zou uitproberen (en hij dus niet meer zou werken). Het betekent echter wel dat iemand die deze methode kiest overtuiging moet hebben dat deze methode werkt en geduld heeft om de slechte perioden uit te zitten.
Spreekt Joel Greenblatt je aan? Hij heeft meerdere interessante boeken geschreven zoals ‘You can be a stock market genius’ en ‘The Big Secret for the Small Investor’.

Value Weighted Index van aflevering 69

In aflevering 69 (De kracht van een goede weging) hebben we het onbewust al over de factor value gepraat. De Value Weighted Index van Joel Greenblatt is toen besproken. De meeste ETF zijn op marktkapitalisatie gewogen. Dat betekent dat de grootste bedrijven de zwaarste weging hebben. Waardegewogen indices worden voortdurend opnieuw in evenwicht gebracht om de grootste posities in aandelen te hebben waarvan de korting het hoogst is op verschillende waardemaatstaven. Na verloop van tijd kunnen deze indices aanzienlijk beter presteren dan actieve managers, marktkapitalisatie-gewogen, gelijkgewogen en fundamenteel gewogen indices. Dan moet je wel elk aandeel in je portfolio op dezelfde manier waarderen!
69. De kracht van een goede weging | € 234.600 69. De kracht van een goede weging | € 234.600

Factor ETFs

Elke grote ETF aanbieder biedt factorgebaseerde ETFs aan. De afgelopen dertig jaar heeft dit een enorme toevlucht genomen. De reden hier voor heeft vooral te maken met de opkomst van de ETF en de computer, in het bijzonder het eenvoudig maken van complexe berekeningen. Voor deze opkomst waren het vooral fondsmanagers die factorbeleggen toepaste in beleggingsfondsen. Het was dus vooral veel mensenwerk. De computer heeft dat voor een groot gedeelte overgenomen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van single- en multifactor ETFs. Als je eenmaal weet van het bestaan, ga je deze soort ETFs overal zien.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Deze ETF geeft blootstelling aan Amerikaanse large- en mid-cap aandelen met lagere waarderingen op basis van fundamentals. Het is een index gebaseerde toegang tot een specifieke factor die in het verleden een aanzienlijk deel van het risico en rendement van bedrijven heeft bepaald. Het verbaast je dan ook niet dat AT&T en Intel de twee grootste holdings zijn met bijna 15%.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Deze ETF geeft blootstelling aan Amerikaanse large- en mid-cap aandelen met positieve fundamentals zoals hoog rendement op eigen vermogen, stabiele winstgroei op jaarbasis en lage financiële hefboomwerking. Het is een indexgebaseerde toegang tot een specifieke factor die in het verleden een aanzienlijk deel van het risico en rendement van bedrijven heeft bepaald. Een snelle blik op de posities toont een grote gelijkenis met de S&P 500. Het is dan ook niet verrassend dat het rendement in vijf jaar tijd exact hetzelfde is gebleven.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Deze ETF geeft blootstelling aan Amerikaanse large- en mid-cap aandelen met een relatief hoger prijsmomentum. Het is een indexgebaseerde toegang tot een specifieke factor die in het verleden een aanzienlijk deel van het risico en rendement van bedrijven heeft bepaald. Doordat het een momentumgebaseerde ETF is, verbaast het natuurlijk niet dat er vooral veel winnaars van het afgelopen jaar in de top 10 staan zoals Tesla, Microsoft en Nvidia.

Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis

De referentie-index meet de prestaties van de vijftig minst volatiele aandelen met een hoog dividendrendement in de S&P 500 Index, terwijl ze voldoen aan de vereisten voor diversificatie, volatiliteit en verhandelbaarheid. Alle componenten van de S&P 500 Index zijn gerangschikt in aflopende volgorde van de twaalfmaandelijkse dividendrendementen. De vijftig aandelen met de laagste gerealiseerde volatiliteit worden geselecteerd en gewogen op basis van dividendrendement. Het bestaat eigenlijk uit drie onderdelen: lage beta, hoog dividend en positief momentum.

iShares MSCI World Quality Div UCITS ETF

Deze ETF streeft naar opbrengsten uit bedrijven wereldwijd en biedt blootstelling aan bedrijven met een sterk opbrengstpotentieel vergeleken met de bredere wereldwijde markt. Het heeft een unieke en transparante methodiek: ze kijken niet alleen naar het dividendrendement, maar er wordt ook gefilterd op maatstaven die verbonden zijn aan financiële gezondheid en duurzame dividenduitkeringen. Verder zijn het bedrijven uit verschillende sectoren met een aantoonbaar opbrengstpotentieel. Deze ETF kan je zien als de factor Kwaliteit in combinatie met dividend.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Deze ETF streeft naar een zo groot mogelijke blootstelling aan factoren die in het verleden beter hebben gepresteerd dan de brede markt. Tegelijkertijd kijkt het naar het behoud van een vergelijkbaar marktrisico. Het is gericht op factoren die de Europese aandelenprestaties aansturen: goedkope aandelen (waarde), financieel gezonde bedrijven (kwaliteit), populaire aandelen (momentum) en bedrijven met relatief lage marktkapitalisatie (omvang). Ze gebruiken deze factoren om te streven naar groei op lange termijn.

🧙‍♀️ Vacature development PDT

Laten we even eerlijk zijn: PDT wordt met de dag mooier, maar daarmee ook complexer. Om de ontwikkeling weer een stap verder te brengen zijn wij op zoek naar een ervaren ontwikkelaar om de ontwikkeling van PDT verder te brengen. Ideaal als beleggen en programmeren jouw twee grote passies zijn!
Het is belangrijk dat je kennis van webtechnologieën hebt. PDT is gebouwd in Laravel (PHP, backend) en React (Typescript, frontend). Deze ‘praten’ met elkaar via een GraphQL endpoint. Heb jij al kennis van deze technieken? Dan is dat natuurlijk top! Zo niet, dan is het wel belangrijk dat je kennis hebt van andere soortgelijke backend- en frontend frameworks. Meer informatie over de functie en het team vind je als post in de community! Je kan mij natuurlijk ook altijd een berichtje sturen.

Portfolio

Transactie: Nee
Portfolio waarde: € 260.800
Rendement YTD: -6,3%

Wat is er aan de hand?

Momenteel is er een soort draai gaande van groeiaandelen naar meer traditionele waardeaandelen. De toekomstige verhoging (3x) van de rente met 25 basispunten draagt hier natuurlijk ook aan bij. Veelal overgewaardeerde aandelen krijgen een flinke tik en zakken terug naar meer fair value waarderingen. Dit is natuurlijk erg vervelend als je recent bent ingestapt zoals ik bij Shopify. De emotionele pijn is minder bij bijvoorbeeld Adyen waar ik ben ingestapt in de 700 (huidige koers 1.800). De ‘pijn’ in euro's is precies hetzelfde, beide rond de 3.000 euro.
De meeste van jullie kunnen zich misschien nog wel herinneren dat ik rond februari vorig jaar ben gewisseld van stabiele dividend bedrijven naar meer groei en GARP. Vlak daarna had de beurs ook een draai gemaakt. Wisselen van strategie als de beurs aan het draaien is of net is gedraaid is niet slim. Studies laten dat ook regelmatig zien. Elke strategie is dan ook beter dan constant wisselen!
Wat kan je nu doen? Eigenlijk niet zo veel. Het zou wel een goed moment kunnen zijn om bij te kopen. Dat een aandeel met 30% is gezakt betekent niet dat het goedkoop is. Soms kan een overwaardering zo hoog oplopen dat bij een daling van 50% het aandeel op de fair value zit.
Ik ben nu bezig met een berekening om uit te kunnen rekenen wat de toekomstige performance van het bedrijf moet zijn om de huidige koers te rechtvaardigen. Met andere woorden, welke groei al zit ingeprijsd in het aandeel. Je kan het zien als een omgekeerde vorm van waarderen waarbij ik zelf de exit multiple en uiteindelijke cashflow marge (%) moet voorspellen. Verder vul ik mijn gewenste return per jaar in en het aantal jaar waarover ik het wil berekenen. De omzet en marktkapitalisatie kan je gewoon opzoeken. Binnenkort zal ik dit ook delen en wellicht maak ik er een aflevering over.
Voorbeeld van een waardering voor ASML en Adyen op de huidige koersen.
Voorbeeld van een waardering voor ASML en Adyen op de huidige koersen.

Volgende week gaan we het hebben over 'Beleggen in small caps (met Willem Burgers)'. Rest ons nog een ding: Investeer in je kennis! En beleg met beleid.

Word Vriend

Vind je het leuk om ons te steunen als onafhankelijke podcast, gebruik te maken en mee te denken met de Portfolio Dividend Tracker? Voor €5 per maand krijg je toegang. Zeven dagen gratis proberen!
► Doe mee met Jong Beleggen: PortfolioDividendTracker.com

Pim's portfolio

► Bekijk mijn volledige aandelen portfolio: Portfoliodividendtracker.com/jongbeleggen

JB updates op Instagram

► @JongBeleggen op Instagram: Instagram.com/jongbeleggen